OXBAR G8000 5%

260,000 

– Nhà sản xuất: Oxva

– Dung lượng Pin: 650mAh

– Thể tích: 16ml tinh dầu

– Nồng độ: 50mg

– Phân loại: Tinh dầu Saltnic

– Số lượng hơi hút: 8000 hơi hút