Địa chỉ: Tầng 2- 63 Trần Phú, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Email: hookahdientu@gmail.com
Hotline: +84 764 00 99 69
Thứ 2 đến chủ nhật
từ 9h30 – 20h30

Thông tin của bạn: