GCORE GC6500

250,000 

  • Blue Razz: Việt quốc mâm xôi
  • Kiwi Berry: Dâu kiwi
  • Black ICE: Mâm xôi lạnh
  • Blue Mint: Kẹo cao su doublemint
  • Frozen Water: Hoa quả tổng hợp
  • Mangorita: Táo xoài lê
  • Melonhead: Táo dưa gang kiwi
  • Big Apple: Táo dưa hấu
  • Frozen Mango: Xoài lạnh
  • Frozen Grape: Nho lạnh